06 detsember 2017

Raamatukogu on suletud 13 detsember.

01 detsember 2017

 Ilusat jõulukuud


Kui kätte jõuab jõulukuu  saab kuusest varsti jõulupuu  
siis laps loeb salmi kuuse all  ja salm on hästi meeles tal

25 oktoober 2017

29 september 2017Kui Sa tegeled kunstiga, oled loominguline ja Sul on soov ning tahe oma teoseid teistega jagada, siis on see võimalus just Sinu jaoks.

 Kunsti all mõtleme loomingulist ja esteetilist tegevust, mille tulemit on võimalik eksponeerida. Sa ei pea olema käinud kunstiringis, oluline on omada kindlat soovi enda loomingut näidata. Sobivad kõik kunstivormid: joonistus, maal, puutöö, keraamika, sepised, skulptuur jms. 
Kui Sind huvitab digitaalkunst, siis on teretulnud filmid, fotod, videod jms. Aga miks ka mitte häppening? Oodatud on nii isiku- kui ühisnäitused. Ühtlasi teed Sa oma näituse näol kingituse Eestile.
Omalt poolt pakume raamatukogude ruumides erinevaid näitusepindu, abistame näituse ülespanemisel ning avaürituse korraldamisel, reklaamimisel.

Võta hiljemalt 15. oktoobriks 2017 ühendust oma kodukoha või ühega alljärgnevatest raamatukogudest, kus Sa sooviksid oma loomingut näidata.

Rapla Keskraamatukogu:

Katrin Grichin katrin.grichin@raplakrk.ee,

tel 5340 8308

Kohila Raamatukogu:

Tiiu Talu tiiu.talu@kohila.edu.ee, tel 48 33 801

Kehtna Raamatukogu:

Maie Kalmiste kehtna.raamatukogu@kehtna.ee

tel 4875336

Märjamaa Valla Raamatukogu:

 Urve Nurmik 

marjamaa.raamatukogu@marjamaa.ee

tel 482 1181

15 september 2017

Raamatukogu suletud 20. september. Olen koolitusel.

11 september 2017

01 september 2017

Head kooliaasta algust


19 juuni 2017

Raamatukogu 22.06 avatud kella 10-15
Suletud 23.06
Head Jaani!

16 mai 2017

Raamatukogu 17. mai suletud.

03 aprill 2017

Eesti autorite laste- ja noorteraamatute illustratsioonide konkurss „Mina näen nii”

Rapla Keskraamatukogu korraldab  9-26 aastastele lastele ja noortele raamatuillustratsioonide konkursi, mis on pühendatud laste- ja noortekultuuri aastale „Mina ka!”

Ootame looma oma nägemusega illustratsioone meie poolt valitud raamatutele. Raamatute nimekiri on üleval Rapla Keskraamatukogu veebilehel raplakrk.ee. Soovitame sellest valikust teos(ed) läbi lugeda, inspiratsiooni ammutada ja fantaasial lennata lasta. Vanuserühmade raamatud on üldiseks lähtealuseks, mitte rangeks järgmiseks: nii  gümnaasiumiõpilane kui 26 aastane noor võivad  julgelt teha pilte lasteraamatule. Teose valikul palume siiski jääda antud loetelu piiresse.

Illustratsioonid võib teha vabalt valitud tehnikas ja tööd tuleb esitada A3 formaadis. Ühe inimese poolt esitatud tööde arv, samuti kujundatavate raamatute hulk ei ole piiratud.

Illustratsioone võtame vastu raamatukogu kojulaenutuses

1. aprillist kuni 15. maini. Töö tagumisele küljele palume märkida  kindlasti autori nimi, vanus, aadress, telefoninumber ja selle raamatu pealkiri, mida pilt illustreerib.

Ootame just omapoolseid nägemusi ja plagiaadid ei lähe arvestusse.

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: 9–12, 13-16 ja 17–26. Konkursi lõppedes valib žürii välja parimad tööd ja nendest pannakse Rapla KRK saali näitus, mis on üleval juunis ja juulis 2017. Parimaid illustratsioonide autoreid autasustatakse.


23 veebruar 2017

13 veebruar 2017


Raamatukogu suletud 15. veebruar. Olen seminaril.

23. veebruar avatud 10-15
24. veebruar suletud

01 veebruar 2017

Uued raamatud raamatukogus

Aardejaht Nõmmel                                        Käit, Helen
Catherine´i meelitamine                              Roberts, Nora
Ekstra-erilised maiused                               Pichon. Liz
Etturite lõppmäng                                        Dreving, Ville
Hendrik Sal-Saller                                        Raud, Mihkel
Irdabielu                                                        Tohvri, Erik
Jõmmu                                                          Keränen, Mika
Jõuluks koju                                                  Künnapas, Heli
Kohatu kokkulepe                                         Michaels, Kasey
Kuidas karta, kui üldse hirmu ei ole          Stalnuhhin, Mihhail
Kutsika kasvatamise tarkusi                       Lageda, Urve
Lydia Koidula                                               Puhvel, Madli
Ma armastasin Estoniat                              Ulla, Ülle
Poisteraamat                                                 Nõu, Enn
Pulmad jõulude ajal                                      Mallery, Susan
Salapäevik                                                     Groen, Hendrik
Uinu, mu kullake                                          Kubica, Mary
Viieküüruline kaamel ja teisi jutte              Sakstamm, Margus

27 detsember 2016

Koolivaheaeg raamatukogus

Kaks nädalat vabadust ja igavust? Mitte meiega. Tule ja mängime või paneme kokku mõne puzzle. Kui aega üle jääb saame sulle riiulist ka mõne vahva raamatu koju lugemiseks.

20 detsember 2016

Raamatukogu suletud
23-27. detsember.

29. detsember avatud              10-14

Ilusat jõuluaega.

05 detsember 2016

Raamatukogu suletud 6. detsember ja 14. detsember.

21 november 2016

Elanike küsitlus Raikküla vallas.

Raikküla Vallavalitsus korraldab elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega. Raikküla valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Raikküla valla, Kaiu valla ja Rapla valla ühinemist uueks omavalitsuseks.
Küsitlus korraldatakse Raikküla valla haldusterritooriumil kolmes küsitluspunktis, mis asuvad Kabala mõisahoones, Raikküla raamatukogus ja Purku raamatukogus ja elektrooniliselt hääletussüsteemis VOLIS, mille link on leitav Raikküla valla veebilehel www.raikkyla.ee.
Elektrooniline küsitlus algab 07.12.2016 kell 10.00 ja lõpeb 08.12.2016 kell 20.00.
Küsitluspunktides toimub küsitlus 11.12.2016 kell 12.00-20.00 ja 12.12.2016 kell 10.00-18.00.
Küsitluse korraldamiseks moodustas Raikküla Vallavalitsus ajutised komisjonid, mille esimehed on Kabala mõisahoones (tel 486 5560) Urmas TulvikRaikküla raamatukogus (tel 486 4424) Milvi KipperPurku raamatukogus (tel 486 3223) Ester Luik.
Koordinaatorid Ülle Sale tel 486 5598
 ja 511 2858, e-posti aadress ylle.sale@raikkyla.ee , Kaie Merila tel 486 5560, e-posti aadress kaie.merila@raikkyla.ee ja Ivo Mäeoja tel 486 5545 , e-posti aadress ivo.maeoja@raikkyla.ee
Küsitluses osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav pildiga dokument. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatavast küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Raikküla vallas. Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Raikküla vallas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval, so 12. detsembril 2016 hiljemalt kella 15.00ks. Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 12. detsembril 2016. Taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile ylle.sale@raikkyla.eevõi paberil Raikküla Vallavalitsuse postiaadressile: Kabala mõis, Tamme küla, Raikküla vald, 78403 Rapla maakond.
Taotluses tuleb märkida taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, taotluse sisu (näiteks: Palun mul võimaldada 12. detsembril 2016 toimuval küsitlusel täita küsitlusleht kodus), küsitluslehe kodus täitmise taotlemise põhjus (näiteks: tervislik seisund, kõrge iga, transpordivõimaluse puudumine), taotleja allkiri ja kuupäev.
Ülle Sale
Raikküla vallasekretär ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise koordinaator

10 november 2016

31 oktoober 2016

31.oktoobril on raamatukogu avatud 9.00-14.00

03 oktoober 2016

Oktoober raamatukogus

6.- 7. oktoober olen Tallinnas koolitusel ja raamatukogu suletud
20. oktoober raamatukogu suletud. Osalen raamatukogupäevade avamisel Tartus.

26 september 2016

28.09 raamatukogu suletud. Olen seminaril.