17 jaanuar 2008

Teade

Raamatukogus toimub 21.jaan. kl. 15 - 19 teabepäev Raikküla valla elanikele.
Korraldatud jäätmeveole ülemineku küsimustele vastavad Ragn-Sells AS esindajad.
Saab sõlmida jäätmeveo lepinguid.

12 jaanuar 2008

Õnnesoov sünnipäevaks!


11. jaanuaril sai kaheksakümne viie aastaseks Raikkülast pärit koduloouurija Ilse Rahkema. Siin on möödunud kogu tema senine elu - lapsepõlv, kooliaeg, töö Raikküla Koolis (praegune kooli nimetus).
Olles uudishimulik laps, käis ta koos isaga Raikküla mõisas, raudteejaamas, Pakamäel. Kõik isalt kuuldu, nähtud kohad ja sündmused on talle eredalt meelde jäänud. Tänu looduse poolt kaasa antud heale mälule ja jutustamisoskusele sai temast suurepärane giid, mälestuste ja legendide vestja. Mälestuste võlu peitub just nende ettekandjas, kuidas keegi möödunut edasi annab.
Möödunut kirja panema hakkas Ilse kümmekond aastat tagasi.
Pikki aastaid on vanaproua olnud ka raamatukogus lugeja ja seda tänase päevani. Lugeda meeldib talle memuaare, ajaloolisi-, tõsielulisi raamatuid. Muidugi ka ilukirjandust. Alati tuleb ta naeratus näol ja sageli on kaasas väike maiustus või koduaiast korjatud lilleõis. Praegugi ehib raamatukogu seina tema valmistatud kuivlilleseade.
Kaastööd on Ilse teinud Eesti Rahva Muuseumile, Mahtra Talurahvamuuseumile.

Tema sulest on ilmunud:
"Raikküla mõis" 1996
Artikkel kooliajast Raikküla Kooli almanahhi "Kõik me oleme pärit lapsepõlvest" 2000
"Mälestusi kolhoosiajast Raikkülas" 2003
"Ilse Rahkema mälestused" 2005
"Mälestusi Aleksander Arderist"
"Mälestusi Kaarel Korsenist" 2006
"Armas tohter avita!" 2006
Neid saab lugeda raamatukogus.
Ilse Rahkema kohta on kirjutatud:

Põder,Maire. Kaheksakümneviie aastane Ilse Rahkema hakkas möödunut... Nädaline.-(2008/Jan/12)