21 märts 2009

Tõlkinud Uku Masing


Rabindranath Tagore

Hinge sosistused

Ilmamaa 2008"Hinge sosistused" on mõtiskluste kogu, sisaldab miniatuure ja aforisme. Rabindranath Tagoret ja Uku Masingut on peetud sugulashingedeks.
Tõlge on valminud 1947. aastal saksa keele kaudu. Tähelepanu vääriv raamat, sest raamatu kujundus ja kogu tekst on suurmehe enda käega kirjutatud kaunis ilukirjas. Seda eripära on ka trükiväljaanne edasi andnud. Pühendatud on see teos Uku Masingu õemehele Evald Saagile.
Et saada aimu, kuidas raamat trükiväljaandena paistab, on sellest valminud 10 leheküljeline esitlus. Leheküljed tulevad täpselt nõnda kui raamatus: 2 esimest tühjad, siis tekst, jne. Uku Masingu tõlketööde nimekiri Vikipeediast.

15 märts 2009

Elagem elusamat elu

Elagem elusamat elu - see on "Uku Masing 100" juubeliaasta juhtmõte.

14. märtsil, emakeelepäeval, kuulutati Rapla Keskraamatukogus Uku Masingu aasta avatuks. Kohal oli peale korraldustoimkonna palju inimesi, kellele on tähtis suurmehe loomepärand.
Uku Masing on sündinud 11. aug. 1909.aastal Raplamaal Raikküla vallas Lipa külas. Alghariduse omandas ta kohalikus koolis Lipal, edasi läks õppima Tallinna, sealt Tartusse. Tartus ta ka suri 25. aprillil 1985. Uku Masingut tuntakse kui teoloogi, luuletajat, folkloristi, filosoofi, kunstnikku, keele- ja loodusteadlast.
Mujal maailmas on Masing tuntum kui omal maal. Tema loomingut on palju säilinud, aga avaldatud vähem, sest vene ajal oli Masing üldsusele tabu. Viimase kahekümne aasta jooksul on tema loomepärand ka meile kättesaadavamaks muutunud.

Projektijuht Anne Kalfi sõnul on see juubeliaasta pühedatud Uku Masingule kui luuletajale ja tõlkijale. Märtsist kuni detsembrini toimuvad Raplamaal Uku Masingu juubeliaasta raames mitmed ettevõtmised.
1. aprillini saab Rapla Keskraamatukogus vaadata Uku Masingu loomingu näitusi: raamatunäitust ja maalinäitust, mille maalid I. Pata erakogust.

Meeldivalt üllatas oma lühikese, kuid emotsionaalse sõnavõtuga EELK peapiiskop Andres Põder. Ta meenutas ühte aastatetagust kohtumist Uku Masinguga.

Ettekandega "Uku Masingu keeletõelusest" esines keeleteadlane Kristiina Ross. Ta kõneles emakeele tähtsusest, sest keel, mida me kõneleme, mõjutab viisi, kuidas me mõtleme maailmast.
Pikemalt peatus ta Uku Masingu eripärasel keelekasutusel rohkete näidete varal.


Päeva ametliku osa lõpetas Nädalise ajakirjanik Margus Mikomägi. Lummavalt kõlasid tema esituses kaks Uku Masingu tekstidele loodud laulu.

Mis siin salata, Uku Masingu tekstid pole alati kergesti loetavad ja peab pingutama, et neist aru saada. Kes pole veel Masingut enda jaoks avastanud, võiks teha seda tema luulet lugedes.
Hea on kuulata luuletusi näitlejate esituses, leidsin internetist järgmised luuletused:
Kui vanasti räägiti luulest - Jaan Toominga esituses
Armastus on armas tunne - Priit Pedajase esituses
Uduse torni tipul - Jaan Toominga esituses
Kui tasa täna astuvad Su jalad - Priit Pedajase esituses
Neid saab kuulata siit.
Rohkem pilte sellest sündmusest Rapla KRK koduleheküljelt pildigaleriist.

11 märts 2009

Uku Masingu juubeliaasta avamine

11. augustil 2009 täitub 100 aastat Uku Masingu sünnist.

Grupp inimesi Raplamaalt, kes peab oluliseks suurmehe loomepärandi tutvustamist ja jäädvustamist, on algatanud koostöös Raikküla valla, Raplamaa Omavalitsuste Liidu Rapla Omavalitsuste Arengufondi, Rapla Maavalitsuse ja Rapla Maarja Magdaleena kogudusega üleskutse tähistada käesolevat aastat Uku Masingu juubeliaastana. „Masing 100“ juubeliaasta väljakuulutamine leiab aset eesti rahvale olulisel päeval – emakeelepäeval, 14. märtsil 2009.

Palume Teid osalema
„Uku Masingu 100“ juubeliaasta
väljakuulutamise avaüritusel
emakeelepäeval, 14. märtsil kell 12.00
Rapla Keskraamatukogus

Päevakava
12.00 -12.15 Tervitus ja avasõnad
12.15 -12.25 Rapla maavanema hr Tõnis Blank´i tervitus ja Uku Masing 100 – juubeliaasta väljakuulutamine.
12.25 -13.25 „Uku Masingu keeletõelusest“ – Kristiina Ross
13.25 -13.45 Uku Masingu tõlkeloomingut Rapla Teatritegemise Seltsi esituses
13.45 - seltskondlik keskustelu ja Uku Masingu loomenäitusega tutvumine