27 detsember 2016

Koolivaheaeg raamatukogus

Kaks nädalat vabadust ja igavust? Mitte meiega. Tule ja mängime või paneme kokku mõne puzzle. Kui aega üle jääb saame sulle riiulist ka mõne vahva raamatu koju lugemiseks.

20 detsember 2016

Raamatukogu suletud
23-27. detsember.

29. detsember avatud              10-14

Ilusat jõuluaega.

05 detsember 2016

Raamatukogu suletud 6. detsember ja 14. detsember.

21 november 2016

Elanike küsitlus Raikküla vallas.

Raikküla Vallavalitsus korraldab elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega. Raikküla valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Raikküla valla, Kaiu valla ja Rapla valla ühinemist uueks omavalitsuseks.
Küsitlus korraldatakse Raikküla valla haldusterritooriumil kolmes küsitluspunktis, mis asuvad Kabala mõisahoones, Raikküla raamatukogus ja Purku raamatukogus ja elektrooniliselt hääletussüsteemis VOLIS, mille link on leitav Raikküla valla veebilehel www.raikkyla.ee.
Elektrooniline küsitlus algab 07.12.2016 kell 10.00 ja lõpeb 08.12.2016 kell 20.00.
Küsitluspunktides toimub küsitlus 11.12.2016 kell 12.00-20.00 ja 12.12.2016 kell 10.00-18.00.
Küsitluse korraldamiseks moodustas Raikküla Vallavalitsus ajutised komisjonid, mille esimehed on Kabala mõisahoones (tel 486 5560) Urmas TulvikRaikküla raamatukogus (tel 486 4424) Milvi KipperPurku raamatukogus (tel 486 3223) Ester Luik.
Koordinaatorid Ülle Sale tel 486 5598
 ja 511 2858, e-posti aadress ylle.sale@raikkyla.ee , Kaie Merila tel 486 5560, e-posti aadress kaie.merila@raikkyla.ee ja Ivo Mäeoja tel 486 5545 , e-posti aadress ivo.maeoja@raikkyla.ee
Küsitluses osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav pildiga dokument. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatavast küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Raikküla vallas. Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Raikküla vallas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval, so 12. detsembril 2016 hiljemalt kella 15.00ks. Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 12. detsembril 2016. Taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile ylle.sale@raikkyla.eevõi paberil Raikküla Vallavalitsuse postiaadressile: Kabala mõis, Tamme küla, Raikküla vald, 78403 Rapla maakond.
Taotluses tuleb märkida taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, taotluse sisu (näiteks: Palun mul võimaldada 12. detsembril 2016 toimuval küsitlusel täita küsitlusleht kodus), küsitluslehe kodus täitmise taotlemise põhjus (näiteks: tervislik seisund, kõrge iga, transpordivõimaluse puudumine), taotleja allkiri ja kuupäev.
Ülle Sale
Raikküla vallasekretär ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise koordinaator

10 november 2016

31 oktoober 2016

31.oktoobril on raamatukogu avatud 9.00-14.00

03 oktoober 2016

Oktoober raamatukogus

6.- 7. oktoober olen Tallinnas koolitusel ja raamatukogu suletud
20. oktoober raamatukogu suletud. Osalen raamatukogupäevade avamisel Tartus.

26 september 2016

28.09 raamatukogu suletud. Olen seminaril.

20 september 2016

Kes on Sinu lemmiktegelane "Tões ja õiguses"?

A. H. Tammsaare muuseum, Vikerraadio ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutavad välja hääletuse "Kes on sinu lemmiktegelane "Tões ja õiguses"?". Valida saab"Tõe ja õiguse" kümne karakteri vahel. Lemmiktegelase valimisega tähistatakse 90 aasta möödumist "Tõe ja õiguse" ilmumisest.
http://vikerraadio.err.ee/v/vikerraadio_uudised/c53d6e0e-a025-4804-8d01-d655bfd0391b/kes-on-sinu-lemmiktegelane-toes-ja-oiguses-osale-haaletusel 

Rail Baltic


Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine” avaliku väljapaneku järgne arutelu toimub teisipäeval 20.09.2016 kell 18.00 Raikküla Valla Vabaajakeskuses Lipa koolimajas.19 august 2016

Raamatukogu suletud 23-28 august.

20 juuni 2016

Jaanid ja Juuli

Raamatukogu on 22 juuni avatud kella 10-14-ni. Pühade ajal 23 ja 24 oleme suletud.
Enne puhkuse algust on võimalik vanemast ja ka uuemast kirjandusest endale suveks lugemist varuda esimese juulini.
Raamatukogu suvepuhkuseks suletud 4. 07-1.08.2016
Jaanituld süüdates jälgi tuleohutust või mine külaplatsile teiste sekka.
Häid pühi ja ilusat suve.


17 mai 2016

Kolmapäeval 18. mai raamatukogu suletud. Olen seminaril

25 aprill 2016

Uuem kirjandus

Uuemat kirjandust on jälle liikumas näha. Kiirematele kaunim valik.
Sel kolmapäeval 27.04. raamatukogu suletud. Olen seminaril.

05 aprill 2016

Raamatukogu homme 6. aprill suletud. Olen koolitusel.

08 märts 2016

Teade!

Raamatukogu 9.03.2016 avatud 13.00-17.00.

22 veebruar 2016

                Raamatukogu suletud 22-28 veebruar. Olen haige.

29 jaanuar 2016

Veebruar

Veebruaris on raamatukogu suletud:
3. veebruar
17. veebruar