27 aprill 2010

Uku Masingu mälestustoa avamine 24. aprillil


Skulptor Tauno Kangro - Uku Masingu büsti autor
Anne Kalf - projektijuht
Madis Villand - büsti dolomiidist aluse autor

Mälestustoa avamisest kirjutab Margus Mikomägi 27. aprilli Nädalises: Lipal avati Uku Masingu mälestustuba.
Rohkem pilte vastavatud toast siin.

18 aprill 2010

Masingu juubeliaasta lõpetamine

"Uku Masing 100" juubeliaasta pidulik lõpetamine toimub laupäeval, 24. aprillil 2010 algusega kell 16.00 Raplamaal Lipa koolimajas.

*Kokkuvõte Masingu juubeliaastast sõnas ja pildis
*Uku Masingule mälestusbüsti ja mälestustoa avamine
*Sponsorite ja toetajate tänamine
*Kontsert: esinevad Anne Maasik, Heiki-Rein Veroman, Siiri Sisask

Uku Masingu huvilistel on nüüd ka meeldiv võimalus lugeda Lauri Sommeri sulest ilmunud uut raamatut "Kolm yksiklast", milles kolmas lugu "Hilised lemmelehed"ongi suurmehe elust aastatel 1959 - 69.

Lauri Sommer

Kolm yksiklast

197 lk.
Menu 2010

Loe ka lisaks siit arvustust: Katse elada sisse kolme mõistmist mitte tajunud isiku hingeellu.

08 aprill 2010

Üleskutset järgides

Teatakse hästi, et on lugemisaasta ja teatakse ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu üleskutsest kinkida oma kodukoha raamatukogule üks uus raamat. Just nii toimis meie raamatukogu lugeja Liane Konts, kes helistas eelnevalt ja leppisime kokku, et tema poolt välja valitud H. Põlluaasa "Eesti - Vene piirileping" on selleks väga sobiv kingitus. Nüüd on raamatukogu rikkam ühe äsjailmunud teose võrra. Suur tänu kinkijale!
Sisu tutvustuseks:

Henn Põlluaas

Eesti-Vene piirileping
Ära andmine või äraandmine?

615 lk.
Kunst 2010

Kuigi Eesti ja Venemaa vahelise piirijoone küsimus on olnud päevakorral juba 1991. aastast alates, pole meie kirjasõnas nimetatud teemal sellest hoolimata ilmunud ühtegi kaalukat ja kandvat uurimust. Ammugi mitte uurimust, mis suudaks vaadata piiriküsimust ka laiemas, üldpoliitilises ning ajaloolis-rahvusvahelises kontekstis.

Nagu Henn Põlluaas raamatu sissejuhatuses tõdeb, pole piiriküsimust – aga laiemalt paljut muudki Eesti-Vene suhetes toimunut – käsitlevaid dokumente nende jätkuva varjamise või salastatuse tõttu võimalik uurijatel kasutada. Sellest hoolimata on materjali uurimuse koostamiseks piisavalt ka avalikkusele kättesaadavates allikates. Autor ongi neid kogudes, kasutades ja süstematiseerides teinud ära hiiglasliku töö, mis igale inimesele, kes meie piirisaaga arengust vähegi adekvaatset pilti saada soovib, on asendamatu.
Raamatu väärtuseks pole aga kaugeltki vaid selle lai haare. Põlluaasa sule all joonistub välja ka Eesti Vabariigi poliitikute ning diplomaatide tegemiste-tegematajätmiste rida, mille üheks vaieldamatult mõtlemapanevaks jooneks on autori poolt ülima põhjalikkusega esile toodud taandumised eranditult kõigil meie piiridel. Aga ka üldine hambutus riigi väärikuse, suveräänsuse ja järjepidevuse kaitsmisel, rahvuslikust eneseuhkusest rääkimata.