08 aprill 2010

Üleskutset järgides

Teatakse hästi, et on lugemisaasta ja teatakse ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu üleskutsest kinkida oma kodukoha raamatukogule üks uus raamat. Just nii toimis meie raamatukogu lugeja Liane Konts, kes helistas eelnevalt ja leppisime kokku, et tema poolt välja valitud H. Põlluaasa "Eesti - Vene piirileping" on selleks väga sobiv kingitus. Nüüd on raamatukogu rikkam ühe äsjailmunud teose võrra. Suur tänu kinkijale!
Sisu tutvustuseks:

Henn Põlluaas

Eesti-Vene piirileping
Ära andmine või äraandmine?

615 lk.
Kunst 2010

Kuigi Eesti ja Venemaa vahelise piirijoone küsimus on olnud päevakorral juba 1991. aastast alates, pole meie kirjasõnas nimetatud teemal sellest hoolimata ilmunud ühtegi kaalukat ja kandvat uurimust. Ammugi mitte uurimust, mis suudaks vaadata piiriküsimust ka laiemas, üldpoliitilises ning ajaloolis-rahvusvahelises kontekstis.

Nagu Henn Põlluaas raamatu sissejuhatuses tõdeb, pole piiriküsimust – aga laiemalt paljut muudki Eesti-Vene suhetes toimunut – käsitlevaid dokumente nende jätkuva varjamise või salastatuse tõttu võimalik uurijatel kasutada. Sellest hoolimata on materjali uurimuse koostamiseks piisavalt ka avalikkusele kättesaadavates allikates. Autor ongi neid kogudes, kasutades ja süstematiseerides teinud ära hiiglasliku töö, mis igale inimesele, kes meie piirisaaga arengust vähegi adekvaatset pilti saada soovib, on asendamatu.
Raamatu väärtuseks pole aga kaugeltki vaid selle lai haare. Põlluaasa sule all joonistub välja ka Eesti Vabariigi poliitikute ning diplomaatide tegemiste-tegematajätmiste rida, mille üheks vaieldamatult mõtlemapanevaks jooneks on autori poolt ülima põhjalikkusega esile toodud taandumised eranditult kõigil meie piiridel. Aga ka üldine hambutus riigi väärikuse, suveräänsuse ja järjepidevuse kaitsmisel, rahvuslikust eneseuhkusest rääkimata.

1 kommentaar:

elektritsaabtasuta.blogspot.com ütles ...

Teeme õige sedasi,et esmalt
korraldagem elu sedasi,et välismaale küüdidatud eestlased saaksid naaseda koduküladesse ja siis hiljem kui kitsaks jääb hakkame mõtlema piirjoone nihutamisele,eks ju:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/04/argake-toimuvad-kuuditamisedkommarid.html