14 aprill 2009

Masingu loomingust inspireeritud loovtööde lugemine


11. augustil 2009 täitub 100 aastat Uku Masingu sünnist.

Grupp inimesi Raplamaalt, kes peab oluliseks suurmehe loomepärandi tutvustamist ja jäädvustamist, on algatanud koostöös Raikküla valla, Raplamaa Omavalitsuste Liidu Rapla Omavalitsuste Arengufondi, Rapla Maavalitsuse ja Rapla Maarja Magdaleena kogudusega üleskutse tähistada käesolevat aastat Uku Masingu juubeliaastana.

Palume Teid osalema

Uku Masingu 100 juubeliaasta

raames korraldatud

gümnasistidele mõeldud Uku Masingu loomingust inspireeritud loovtööde lugemisele

16. aprillil algusega kell 14.00

Rapla pastoraadis

Päevakava

14.00 -12.10 Tervitus ja avasõnad

14.10 -14.20 Uku Masing 90 – esseekonkursi võitja Tauno Kibur tutvustab oma esseed Vana Testamendi

prohvetitest

14.20 -14.45 Raplamaa gümnasistid loevad Uku Masingu loomingust inspireeritud loovtöid

14.45 -15.00 Tunnustamine ja tänamine

15.00 - seltskondlik keskustelu kohvilauas Uku Masingu loomingu ainetel

Muusikalisi vahepalu esitab Kristi Hinsberg

Projektijuht – 56 465 874, anne.kalf@mail.ee
Pildil on võistlusel osalenud viis õpilast - kaks Ed. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumist ja kolm Rapla Ühisgümnaasiumist. Õpilasi ja nende juhendajaid Tauno Kiburit, Ülle Mäekivi, Maarika Lipsu tänas korraldustoimkond Ilmamaa kirjastuse välja antud Uku Masingu teoste ja lilledega.

Kommentaare ei ole: